Naše rybníky

Vodní hospodářství naší farmy zahrnuje rybníky a tůně pro vodní ptáky a obojživelníky.

Rybníků máme 7 a jmenují se:

  • Panský /2,5 ha/
  • Kristýna /0,5 ha/
  • Nový /0,5 ha/
  • Karolína /1,5 ha/
  • Kačírek /0,3 ha/
  • Podvesník / 1,2 ha/
  • Kalný /0,9 ha/

Rybníky jsou napájeny vodou potoka Cejpek a jsou součástí biokoridoru tohoto potoka. Všechny se nacházejí v areálu farmy a jsou dobře zarybněny, a to kaprem, línem, amurem, candátem, sumcem a štikou. Kromě těchto základních druhů ryb je zde samozřejmě spousta tzv. plevelných ryb jako jsou plotice, okoun,bělice, hrouzek; žije zde škeble rybniční a plovatka bahenní.

Hospodaření se snažíme opět řídit přírodním způsobem. Znamená to, že do rybníků vysazujeme menší množství ryb než je běžné při intenzivním chovu a prakticky je nedokrmujeme. Dravá ryba zajišťuje rovnováhu mezi býložravými rybami a zbavuje rybníky podetřených ryb. Ryby, které tímto způsobem chováme, jsou zdravější a životaschopnější než ryby, které jsou vykrmovány jako prasata obilím.

Rybníky jsou krásně zasazeny do okolní přírody a kromě vodních živočichů jsou domovem i spousty vodních ptáků, kteří vyhledávají klid a bezpečí Zeleného údolí. Tůně pro obojživelníky jsou z poloviny zařazeny do obůrky pro daňky a jeleny a slouží i jim jako zdroj vody a kaliště. Tůně mají velikost od 10 do 30 m2 a hloubku do 1,5 m. Jsou vždy doplněny závalem z polního kamene, který slouží především jako úkryt pro obojživelníky.

Kolem tůní žijí čolci, ještěrky, užovky a slepýši. Jsou zdrojem vody pro bažanty a zajíce. Tůně jsou plné žab a na jaře jsou doslova černé pulci. Malé žabky pak nacházíte na každém kroku. Na příkladu tůní pro obojživelníky je vidět, jak je příroda vděčná za každou příležitost, kterou dostane. Koloběh života se uzavírá, když k tůni přilétne čáp nebo volavka. Tak to ale nejspíš má být.

Partneři

01 02 03