Projektová podpora

Naše činnosti a projekty /rybářské vybavení, opravy rybníků, hrází a rybničních objektů, zabezpečení rybníků a jejich okolí, technika atd./ jsou podporovány MZE, SZIF a EU:

Této pomoci si velice vážíme.

RYBNÍKY 2020

Rybniky2020Výsledkem projektu bude rybářský podnik vybavený potřebnou rybářskou technikou pro skladování krmiva pro zabezpečení provozu před predátory. Dále bude vybaven zařízením pro vlastní produkci raných vývojových stádií ryb.Tento bod je podstatný pro chov dalších druhů ryb a diverzifikaci. produkce rybářského podniku.

Silo a rybářské vybavení zabezpečí zlepšení welfare ryb. Silo má zásadní vliv na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců rybářského podniku, kdy se zlepší a zjednoduší manipulace s krmivy .

Bude vyřešen havarijní stav vybavení rybníka Nový.

Diverzifikace akvakultury

diverzifikaceVýsledkem projektu bude rybářský podnik vybavený mobilním zařízením pro prodej ryb a zařízením pro uskladnění a uchování ryb.

Podnik, který bude diverzifikovat svoji činnost z producenta i na obchodníka. Zvýší tím svoje příjmy a sníží závislost na třetích stranách.

Bude tak schopen zpracovat svoji produkci a uskladnit ji a následně ji realizovat u konečného zákazníka.

Rybářský podnik nebude závislý na sezónním prodeji ryb o vánocích, nebo na obchodnících, kteří rybu prodávají konečnému zákazníkovi. Výsledkem je i zapojení do projektu mobilní prodejny zařízení pořízených v předchozích OP Rybářství a tím i zvýšení jejich efektivnosti.

Podnik dále bude diverzifikovat svoje činnosti i do oblasti cestovního ruchu, kde mu poplynou příjmy z ubytování, prodeje rybářských povolenek, prodeje ryb a půjčování rybářského vybavení.

Rybářství 2018

rybarstvi2018Výsledkem projektu bude rybářský podnik vybavený potřebnou přepravní technikou - přívěsné zařízení 2 ks, které zabezpečí přepravu ryb, přepravu rybářského vybavení a techniky a v neposlední řadě i transport krmiv.

Bude zabezpečeno zásobování rybníka Nový vodou a bude vybudována lávka k výpustnímu zařízení rybníka Nový. Lávka zlepší pracovní podmínky a bezpečnost pracovníků rybářského podniku.

Bude pořízena technika a rybářské vybavení nutné k chodu rybářství - vaničky, kesery, čerpadla, bedny, pila atd..

Partneři

01 02 03